GÖÇÜN SEBEPLERİ

  • İşsizlik
  • Güvenlik Sorunu (savaş,terör,töre,cinayet)
  • İklim
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Yüzey Şekilleri
  • Ekonomik Faaliyetler (hayvancılık,tarım,sanayi,ticaret,turizm vb.)
  • Doğal Afetler (su,deprem,heyelan,erozyon)
  • Atama
  • vb.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !